LOVE & REGLER

 

Uddrag fra love/bekendtgørelse vedr. energimærkning af ejendomme:  

 

LBK nr. 636 af 19/06/2012

Gældende: ”§ 6. Ved salg af en bygning eller ejerlejlighed skal der foreligge en energimærkning for henholdsvis bygningen eller ejerlejligheden, jf. §§ 3, 4 og 10. Det påhviler sælger at sørge for, at køber, inden aftale om salg indgås, har fået udleveret energimærkningen for den pågældende bygning eller ejerlejlighed.”

 

 

  ”§ 7. Ved udleje af en bygning, en bolig- eller erhvervsenhed eller andre erhvervslokaler i en bygning skal der foreligge en energimærkning for bygningen eller den pågældende enhed, jf. §§ 3, 4 og 10. Det påhviler udlejer at sørge for, at lejer, inden lejeaftalen indgås, har fået udleveret energimærkningen for lejemålet.”

   ”Fra 1. januar 2013 er der iht. Lovbekendt-
gørelse nr. 636 af 19. juni 2012 om fremme af energibesparelser i bygninger krav om opsætning af en udført og fortsat gyldig energimærkning i bygninger, hvor et samlet etageareal på over 600 m2 i denne ofte besøges af offentligheden. Bygninger, som offentligheden ofte besøger, er for eksempel butikker og butikscentre, supermarkeder, restauranter, teatre, banker og hoteller.”
    ”I forbindelse med Energistyrelsens håndhævelse af pligten til at få
udarbejdet energimærkning, har Energistyrelsen mulighed for i visse tilfælde at udstede administrative bødeforelæg. Læs om reglerne i Bekendtgørelse nr. 262 af 15. marts 2013 om anvendelse af administrative bødeforelæg ved overtrædelse af lov om fremme af energibesparelser i bygninger eller regler udstedt i medfør heraf”.

 
 


 

 

 HOVEDKONTOR:
 Rådhuspladsen 9, 2. th.
 4200 Slagelse

REGIONSKONTOR:
Smerupvej 35
4653 Karise

 


                                                

         

Energiingeniørerne ApS
Tlf: 28 728 728

kontakt@energiing.dk

  Cvr: 35894675
  Privatlivsbeskyttelsespolitik